CAIET DE SARCINI nr. 1 CERINȚE MINIME PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI