ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea produselor petroliere pentru perioada anului 2023 prin procedura de achiziție Concurs Cererea Ofertelor de Preț