Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice , perioada trim. III, anul 2022