Anunțuri
pdf ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
Descarcă
pdf CAIET DE SARCINI nr. 1 CERINȚE MINIME PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
Descarcă
pdf ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
Descarcă
pdf ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
Descarcă
pdf ANUNȚ DE ATRIBUIRE Nr. 07 din 13.09.2023
Descarcă
pdf ANUNȚ DE ATRIBUIRE NR.06 din 12.06.2023
Descarcă
pdf ANUNȚ DE ATRIBUIRE NR.05 din 12.06.2023
Descarcă
pdf ANUNȚ DE ATRIBUIRE NR.02 din 22.02.2023
Descarcă
pdf ANUNȚ DE ATRIBUIRE NR.04 din 24.03.2023
Descarcă
pdf ANUNȚ DE ATRIBUIRE Nr.03 din 24.03.2023
Descarcă