A fost semnat Acordul de Parteneriat în implimentarea fazei II, a Proiectului ,,Viața Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”

    În anul 2021, Consiliul raional Rezina a semnat un acord de parteneriat pentru implimentarea Proiectului „Viața sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”. Proiectul dat a fost realizat cu suportul Institutului Elvețian Tropical și de Sănătate Publică și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.
Activitățile desfășurate în cadrul Proiectului ,,Viața Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, au avut impact pozitiv asupra raionului Rezina, în special pentru localitățile Cuizăuca și Lalova în perioada anilor 2021-2024.
În acest context, astăzi, 05 martie 2024, Consiliul raional Rezina, a organizat o ședință de lucru, în incinta Palatului raional de Cultură ,,Nicolae Lupov” din orașul Rezina, sala de conferințe, unde a fost semnat Acordul de Parteneriat în implimentarea fazei II a Proiectului ,,Viața Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” cu următoarele instituții:

 • Centrul de Sănătate Publică Rezina, în persoana coordonatorului pentru r. Rezina dnl Cheptene Ion;
 • IMSP Centrul de Sănătate, în persoana șefului Popov Silvia
 • Oficiul Medicilor de Familie Lalova, în persoana medicului dna Carp Corina
 • Oficiul Medicilor de Familie Cuizăuca, în persoana medicului dl Pădureț Veceslav
 • Direcția Asistență Socială, protecția familiei, în persoana șefului interimar Direcției Soltînschi Galina
 • Direcția Învățământ Tineret și Sport,în persoana șefului Aurelia Grigoriță
 • Inspectoratul de Poliție Rezina, în persoana șefului Varvarici Ghenadie
 • Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Rezina, în persoana șefului Agenției Negură Ana
 • Biroul Evidența și documentare a populației Rezina, în persoana șefului Cupcea
  Svetlana
 • Primăria localității Lalova, în persoana primarului Iftodi Veaceslav
 • Primăria localității Cuizăuca, în persoana primarului Țurcan Ion
 • Protopop al raionului Rezina, în persoana Cojocari Igor.

În debutut ședinței cu un mesaj de susținere și apreciere a eforturilor depuse în realizarea activităților din cadrului proiectului, au venit președintele raionului Rezina, Teodor Cuculescu și vicepreședintele pe probleme juridico-sociale dl Valentin Rotari, care au salutat prezența tuturor, menționând că odată cu implementarea fazei a doua a acestui proiect, în raionul Rezina se va reduce semnificativ ponderea bolilor netransmisibile, iar populația informată, va conștientiza pericolele acestor boli.
De asemenea s-au expus și primarii localităților implicate în proiect, au scos în evidență
aspectele pozitive de care au beneficiat comunitățile din Cuizăuca și Lalova – echipament medical, inventar sportiv, dar și numeroase sesiuni de informare privind modul sănătos de
viață și prevenirea bolilor netransmisibile. La fel, domnul Țurcan Ion, primar de Cuizăuca, cât și dl Iftodi Veaceslav, primarul comunei Lalova au reliefat lipsa surselor financiare suficiente pentru a asigura pe deplin continuitatea proiectului.
Pe final, președintele Teodor Cuculescu și-a exprimat deschiderea pentru o conlucrare
eficientă pe marginea acestui proiect inițiat în domeniul sănătății și a urat succese tuturor.
Amintim că proiectul dat este susținut financiar de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și implimentat în baza Memorandumurilor de Înțelegeri dintre Guvernul Republicii Moldova și Confederației Elvețiene.