ANUNȚ de lansare a Concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță că începînd cu data de 17 ianuarie 2024 se dă start concursului pentru selectarea  reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD) Nord, Centru Sud, mun. Chișinău și UTA Găgăuzia, conform prevederilor Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006.

Pentru formarea Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare Nord, Centru și Sud vor fi selectați câte cinci reprezentanți ai sectorului privat și cinci reprezentanți ai societății civile din regiunile de dezvoltare respective. 

Pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia vor fi selectați câte un reprezentant al sectorului privat și un reprezentant al societății civile din fiecare raion din unitatea teritorial autonomă.

Reprezentanții societății civile și sectorului privat în componența consiliilor regionale pentru dezvoltare vor fi selectați conform procedurii stabilite în „Regulamentul privind selectarea prin concurs a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare”, aprobat prin ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr.76/2023 (se anexează).

Dosarele pentru participare la concurs vor fi depuse în termen de 15 zile de la data anunțării concursului, termenul final fiind stabilit: ora 17.00, 31 ianuarie 2024.

Pentru CRD Centru, reprezentanții societății civile și sectorului privat interesați participanții interesați urmează să depună dosarul, pe suport de hârtie, printr-o scrisoare la Agenției de Dezvoltare Regională Centru, situată pe adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, sau electronic, la adresa de email adrcentru@adrcentru.gov.md  – cu mențiunea “Scrisoarea CRD Centru/concurs/raion” [denumirea organizației]”.

Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea prin concurs a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare aici:

Pentru mai multe detalii accesați lincul de mai jos: