27 ianuarie – Ziua de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Cu prilejul Zilei Comemorării Victimelor Holocaustului, marcată anual la data de 27 ianuarie, din numele meu personal și al Consiliului raional Rezina, aducem un omagiu memoriei victimelor evenimentelor grele din timpul celui de-al doilea Război Mondial.

Astăzi este de datoria noastră să ne exprimăm compasiunea faţă de milioanele de oameni ce au fost exterminaţi în lagărele naziste de concentrare, să spunem adevărul despre trecut și să ne asumăm responsabilitatea pentru viitorul pașnic.

Holocaustul nu face parte doar din istoria poporului evreu, el este parte a istoriei noastre, pe care nu o putem renega sau ascunde. Este parte a unui trecut în care oamenii acestui pământ au fost smulși din viețile lor pașnice și supuși unor încercări inumane.

Noi nu putem schimba trecutul, dar putem să asigurăm un viitor mai bun, prin relații de prietenie, unire, respect reciproc, dialog și cooperare între membrii societății și între națiuni, pentru a trăi într-o lume mai sigură pentru noi și generația care crește, iar asemenea evenimente să fie pagini de istorie îndepărtată.

Cu mult respect,

Președintele raionului Rezina, Teodor Cuculescu