Vicepreședinții consiliului raional Rezina

Marți, 27 decembrie 2022,  la ședința extraordinară a Consiliului raional Rezina, conform Deciziei nr 8/8 din 27 decembrie, 2022 și Decizia nr.8/9 din 27 decembrie 2022, sa ales în funcție de vicepreședinte a raionului  pe probleme juridico-sociale dl Rotari Valentin și sa reales în funcție de vicepreședinte a raionului  pe probleme de dezvoltare raională dl Cuculescu Teodor.