Primăvara - nesecat izvor de inspirație

       Deși iarna nu se prea lasă îmbrâncită de razele blânde și calde ale soarelui, iar Baba Odochia ne amintește că trebuie să-și scuture cojoacele, plăpândul firicel de iarbă își face loc prin țărâna amorțită spre lumina zilei. E început de martie. Se deșteaptă din somnul amorțirii natura. În văzduh planează maiestos păsările-vestitori ai primăverii. Plugarul, cu grijile gliei în suflet, se...

Dragobete, în Casa mare a Fanfarei „Plai Nistrean”

         Anul acesta Dragobetele a venit la Rezina acompaniat de sunetele muzicii de fanfară. Mai mult – chiar a fost găzduit de o fanfară. Vorba e că anume ziua de 24 februarie a fost aleasă de către conducătorul Fanfarei „Plai Nistrean”, Ion Stavinschi, pentru desfășurarea unui atelier de creație. S-a desfășurat evenimentul în biroul, în care exersează membrii fanfarei, în Palatul raional de Cultură „Nicolae...

Mariana Lupașco, femeia care trăiește prin frumos

        Încă de pe când era elevă, Mariana Lupașco frecventa biblioteca, participând la majoritatea activităților desfășurate în instituția noastră de cultură. Acum, când este mămică, în pofida problemelor grave de sănătate, găsește timp pentru a o ghida prin lumea frumosului și pe fetița sa, Evelina.         Având dragoste pentru cultură și tradițiile neamului, dar și...Noutăți legislative în domeniul veniturilor populației, în vigoare de la 1 ianuarie 2021

         Mai multe modificări ale legislației care vizează veniturile populației au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Modificările respective se referă la modalitatea de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, impozitul pe venit al persoanelor fizice, acordarea indemnizației pentru familiile cu copii, cuantumul minim garantat, cuantumul salariului mediu lunar prognozat pe economie, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă.

         Cu referire la redistribuirea poverii fiscale între angajat și angajator prin comasarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la nivel de angajator și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală la nivel de angajat, prin Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative nr. 60/2020, au fost operate modificări la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

         Prin urmare, începând cu 1 ianuarie curent, salariații vor achită integral primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în mărime de 9%, iar angajatorii vor achita integral contribuțiile de asigurare socială în mărime de 24% sau 29%.

         Cu referire la impozitul pe venit al persoanelor fizice, prin Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257/2020 au fost operate următoarele modificări:

         - scutirea personală pentru contribuabilii care au un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, este majorată de la 24000 lei până la 25200 lei pe an.

         - scutirea personală majoră rămâne la nivelul anului 2020 – 30000 de lei (persoane cu dizabilităţi ca urmare a consecinţelor avariei de la CAE Cernobâl, a acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, a acţiunilor de luptă din Afghanistan, persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoane cu dizabilităţi din copilărie, victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate).

         Pentru persoanele aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată mai sus scutirea suplimentară este majorată de la 18000 de lei la 18900 de lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

         Scutirea pentru persoanele întreținute a fost majorată de la 3000 de lei la 4500 de lei anual, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, pentru care scutirea este majorată de la 18000 de lei la 18900 de lei anual.

         Scutirea acordată soţiei (soţului), care nu beneficiau de scutire personal, a fost anulată în vederea stimulării încadrării persoanelor apte de muncă în cadrul pieței muncii.

         O altă nouătate legislativă are în vizor mărimea indemnizațiilor pentru familiile cu copii. Astfel, a fost majorată indemnizația unică la nașterea copilului cu 1160 de lei şi constituie 9459 de lei. Totodată, mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (pentru persoane neasigurate) se majorează cu 100 de lei şi constituie 740 de  lei, iar cuantumul minim al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani (pentru persoane asigurate) se majorează cu 100 de lei şi constituie 740 de lei.

         Printre altele, în cazul opţiunii până la 2 ani și 2 luni a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru perioada de până la împlinirea vârstei de un an a copilului va constitui nu mai puţin de 1480 de lei şi pentru perioada din ziua următoare a împlinirii vârstei de 1 an şi până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni cuantumul lunar a indemnizaţiei va constitui nu mai puţin de 740 de lei. De asemenea, cuantumul indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate, se majorează cu 50 de lei şi constituie 370 de lei.

         Din 1 ianuarie 2021, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică) este stabilit în mărime de 17,37 lei per oră sau 2935 de lei per lună, acesta fiind calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore lunar. Precizăm că, prin Hotărârea Guvernului nr. 923 din 22 decembrie 2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, constituie 8716 lei.

         În 2021, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl au beneficiarii de pensii, stabilite după 1 ianuarie 1999, care au realizat un stagiu de cotizare după stabilirea acestui drept de la 7 la 10 ani. Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă poate fi depusă în mod electronic, prin intermediul paginii web a Casei Naționale de Asigurări Sociale www.cnas.md, accesând bannerul „e-Cerere Reexaminare pensie”, sau prin portalul guvernamental al serviciilor publice www.servicii.gov.md.

         În cazul în care nu aveţi posibilitatea de a depune cererea on-line pentru reexaminarea pensiei, o puteţi  depune pe suport de hârtie. Atunci solicitantul se prezintă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, conform vizei de domiciliu, cu buletinul de identitate în original și copie. Totodată, cererea pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă poate fi depusă la subdiviziunea teritorială de un reprezentat desemnat prin procură. De la 1 ianuarie curent, beneficiarii de pensii pot să-şi programeze vizita la CTAS în regim on-line prin intermediul paginii web a CNAS www.cnas.md, accesând bannerul ”Programare online la CTAS”.

Sursă: sindicate.md

Acasă

În sus