Orarul de deservire a cetăţenilor de către subdiviziunile teritoriale ale CTAS în perioada 01-15 iulie

        Ținând cont de recomandările Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică ale Republicii Moldova, subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în perioada 01-15 iulie curent, continuă să deservească beneficiarii într-un regim special pentru a proteja sănătatea cetățenilor şi specialiștilor săi și a preveni răspândirea Covid-19....

Noi reguli privind vârsta de pensionare intră în vigoare de azi, 1 iulie

        Pentru  a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, solicitantul trebuie să atingă vârsta standard de pensionare și să contribuie la sistemul public de pensii o anumită perioadă de timp.         Începând cu azi, 1 iulie, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 59 de ani și va crește treptat până la 63 de ani până la 1 iulie 2028. Stagiul complet de cotizare...

Acțiuni de prevenire a infecției COVID-19 în localitățile raionului

        La 29 iunie curent, angajații Secției Securitate publică a Inspectoratului de Poliție (IP) Rezina au organizat și desfășurat, în localitățile raionului, acțiuni de informare și monitorizare a restricțiilor, impuse pe perioada stării de urgență în sănătatea publică.         În cadrul măsurilor întreprinse, au fost desfășurate următoarele acțiuni de prevenire:...Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Turcia a intrat în vigoare la 1 iunie

       Din 1 iunie curent, a intrat în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia şi Aranjamentul Administrativ pentru implementarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia. Este al 13-lea  acord de acest fel, aplicat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

       Acordul prevede condiţiile stabilirii şi acordării pensiei pentru limită de vârstă, de dizabilitate cauzată de afecţiuni generale, de urmaş, ajutorului de deces, ajutorului de şomaj, indemnizaţiei de maternitate,  indemnizaţiei  pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli profesionale sau accidente de muncă, pensiei şi indemnizaţiei de dizabilitate cauzate de accidente de muncă, a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de afecţiuni generale sau de accidente în afara muncii din ambele state. Totodată, acordul prevede că persoanele detaşate vor fi scutite de achitarea dublă a impozitelor.

       Potrivit acordului, cetăţenilor, care au activat legal şi au achitat contribuţiile de asigurări sociale pe teritoriul Republicii Turcia, la atingerea vârstei de pensionare conform legislaţiei Turciei (60 de ani pentru bărbaţi şi 58 de ani pentru femei) sau survenirea altui risc asigurat prevăzut de acord, conform legislaţiei acestui stat, li se va acorda pensia sau altă prestaţie socială, care urmează a fi transferată pe contul bancar deschis în Republica Moldova. Măsuri similare de securitate socială sunt prevăzute şi pentru persoanele cu domiciliul permanent în Republica Turcia, care au muncit legal pe teritoriul Republicii Moldova şi au atins vârsta de pensionare conform legislaţiei Republicii Moldova (63 de ani pentru bărbaţi şi 58 de ani şi 6 luni pentru femei. Ultima se majorează  treptat în fiecare an cu 6 luni, astfel încât în anul 2028 va fi de 63 de ani). Astfel, fiecare ţară semnatară achită partea de pensie sau altă prestaţie socială, calculată pentru stagiul de cotizare realizat pe teritoriul ei.

       Concomitent, procedura de totalizare a perioadelor de asigurare, reglementată prin acordul semnat, permite cetăţenilor Republicii Moldova, care au lucrat legal în Republica Turcia, însă nu dispun de stagiul minim de cotizare de 15 ani,  realizat în statul nostru, să obţină dreptul la pensie, calculată proporţional perioadelor de contribuţie în Republica Moldova, dar nu şi dreptul la alocaţie socială.

       Pentru a beneficia de prestaţie, acordată conform legislaţiei Republicii Moldova, solicitantul urmează să depună o cerere la Casa Naţională de Asigurări Sociale sau la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în cazul solicitării ajutorului de şomaj), sau la instituţia competentă respectivă a Republicii Turcia, anexând un set de documente.

       Informaţii suplimentare privind actele necesare în dependenţă de tipul prestaţiei solicitate sunt disponibile pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale: http://cnas.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=524&t=/Relatii-internationale/Informatii-utile-pentru-lucratorii-migranti&.

       Menţionăm, că odată cu intrarea în vigoare a Acordului, persoana care beneficiază de pensie sau altă prestaţie socială în Republica Moldova şi pleacă cu traiul permanent în Turcia, pentru a primi în continuare prestaţia calculată în sistemul public de asigurări sociale, trebuie să depună la CNAS sau la Institutul de Securitate Socială  a Republicii Turcia o cerere cu anexarea rechizitelor contului bancar deschis la o instituţie bancară turcă.

       La finele fiecărui an, beneficiarul de pensie este obligat să prezinte la Casa Naţională de Asigurări Sociale un certificat ce confirmă faptul aflării în viaţă.

       Reamintim: Casa Naţională de Asigurări Sociale aplică 12 acorduri în domeniul securităţii sociale cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania şi cu Germania. La moment CNAS a stabilit peste 840 de pensii persoanelor care domiciliază în aceste state.

Sursă: cnas.md 

Acasă

În sus