Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru Situații Excepționale Raională Rezina:

HOTĂRĂȘTE

         1. Se ia act de informare privind Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;

         2. Se acceptă reluarea unor activități, începând cu data de 23 martie 2020:

         - a activității de comerț cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unitățile comerciale specializate;

         - a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole specializate, ce comercializează semințe, produse de uz fitosanitar, furaje și alte materii prime și produse necesare în procesul tehnologic și operațional al producătorilor agricoli și al companiilor din industria alimentară;

         - a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de schimb și altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităților de transport și utilajului agricol.

         3. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației locale vor lua măsuri pentru organizarea activității, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane (inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare).

         4. (1) Autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor sanitar-epidemiologice, stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.

         (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecătoresc, precum și ale celorlalte profesii.

          5. Se permite reluarea activtății transportului public de călători și bagaje din cadrul teritoriului raionului Rezina, conform orarului de circulație, începând cu data de 20 martie 2020, cu respectarea strictă a normelor sanitare și înstrucțiunilor prevăzute  pentru perioada epidemiologică.

          6. Primarii localităților-președinți ai Comisiilor pentru Situații Excepționale din raion, vor organiza, până la sfârșitul zilei de 20 martie 2020, centrele de dirijare a CSE; vor prezenta zilnic la centrul de dirijare raional al CSE informația solicitată conform dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova cu nr. 87-d din 18 martie 2020, până la ora 12.00 și ora 17.00,la adresa de e-mail: dserezina@mail.ru

          7. Se alocă mijloace financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Rezina, în sumă de 7660 (șapte mii șase sute șaizeci) de lei IMSP „Centrul de Sănătate Mateuți”, în scopul achiziționării echipamentului necesar pentru combaterea infecției COVID-19.

          8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data semnării.

Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale, Valeriu CIORICI

Secretarul Comisiei pentru Situații Excepționale, Irina TABAN

Acasă

În sus