Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...Seminar raional pentru bibliotecari

         Bibliotecarii din raion au fost convocați pentru a participa la lucrările unui seminar cu tematica „Evaluarea rapoartelor anuale ale bibliotecilor publice teritoriale: implementarea prevederilor reglementare. Organizarea activităților în parteneriat”. După cum reiese și din tematică, dânșii, împreună cu Angela Ursache, specialist principal în domeniile Biblioteci, Patrimoniu și Muzee în Secția Cultură a Consiliului raional Rezina, au examinat momentele dificile, pe care le-au confruntat la completarea raportului analitic anual, pentru a exclude pe viitor posibilele erori la întocmirea acestor dări de seamă.

         Participanții la seminar au fost salutați de către Angela Racu, șeful Secției Cultură, și Aurelia Grigoriță, vicepreședintele raionului în probleme juridico-sociale. Asistența n-a ratat ocazia și a expus un șir de probleme, generate de implementarea prevederilor Legii nr. 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pe moment câțiva dintre bibliotecari fiind impuși, în urma reviziilor financiare, să returneze sume considerabile din salariul déjà achitat de către angajator.

         Aurelia Grigoriță a promis că problema va fi abordată la întrunirea cu primarii, pe care administrația raionului o are preconizată pentru săptămâna viitoare. Ulterior, vor fi luate deciziile corespunzătoare, inclusiv apelarea la organe ierarhic superioare pentru soluționarea problemelor pe segmentul respectiv – al salarizării bibliotecarilor. Problema este nu doar a raionului Rezina, e una caracteristică pentru întreaga țară.

         În continuarea seminarului, participanții, împreună cu formatorul, au discutat pe marginea planului de activitate a Secției Cultură în colaborare cu bibliotecile publice teritoriale. Astfel, bibliotecarii se vor implica în pregătirea tradiționalei expoziții de mărțișoare „Bun venit la noi în prag, Mărțișorul nostru drag!”, care, timp de 10 zile, primele din lune martie, împodobește holul clădirii Consiliului raional.

         Iar pe 27 martie curent, la Rezina se va fi desfășurată ediția anului 2020 a Concursului declamatorilor, dedicată poetului Liviu Damian, cu genericul „Ramura crește din rană”, pentru care bibliotecarii urmează să pregătească participanți.

         Vor urma și alte activități, ce vor fi desfășurate cu implicarea nemijlocită a bibliotecarilor. Este vorba de Ziua bibliotecarului, Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXX-ea, etapa raională etc.

         Tuturor bibliotecilor publice din raion le-au fost repartizate și cărți – este vorba de lucrarea „La cumpăna dintre milenii”, semnată de rezineana Nadeja Brânzan, medic emerit, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, și pe care dumneaei le-a oferit pământenilor cu titlul de donație.

         În aceeași zi, bibliotecarii au dat startul Campaniei de dare de seamă și alegeri a organelor sindicale din cadrul Consiliului Ramural Rezina al FSLC în anul 2020, alegându-și președintele, vicepreședintele și Comitetul sindical ale organizației sindicale a lucrătorilor de biblioteci.

Aculina POPA

Acasă

În sus