Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...Întrunirile cu agricultorii – necesare și solicitate

            Pe 6 februarie curent, Direcția Argicultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru a Consiliului raional, de comun cu adminstrația raionului, a desfășurat o întrunire, la care au fost invitați agenții economici, ce activează în sectorul agricol din teritoriu. Astfel s-a dorit identificarea problemelor pe care le confruntă agenții economici din agricultură și soluționarea lor, în limita posibilităților și competențelor. În acest scop, au fost invitați și conducătorii mai multor servicii desconcentrate în teritoriu.

            Salutând participanții la întrunire, președintele raionului, Valeriu Ciorici, a ținut să menționeze și deschiderea administrației raionale față de agricultori, disponibilitatea de a-i asculta și a-i ajuta.

            La rându-le, producătorii agricoli au avut un șir de doleanțe față de președintele raionului. Andrei Gârlea, spre exemplu, a menționat cu regret că, în anii de la urmă, a devenit tradiție plecarea în concediu a mai multor responsabili, inclusiv președintelui raionului, anume în timpul campaniei de recoltare, atunci când agricultorii au nevoie de susținere și ajutor.

            Tot dumnealui a abordat problema deconectărilor planificate ale energiei electrice, fără a fi coordonate cu agricultorii. Cel puțin în timpul campaniei de recoltare, responsabilii de la SA „RED-Nord”, de la filiala din Rezina, ar trebui să coordoneze acest grafic cu agenții economici din agricultură, deoarece lipsa curentului le provoacă multe incomodități. Agricultorul a mai făcut referință și la alte aspecte, menționând că soluționarea acestora ține de competența organelor ierarhic superioare. Președintele Valeriu Ciorici a propus în context ca, la întâlnirile cu membrii Guvernului RM în teritoriu, să fie invitați și agricultorii.

            În continuare, vicepreședintele raionului în probleme de dezvoltare raională, Teodor Cuculescu, a făcut publică agenda seminarului, menționând că se va discuta la următoarele aspecte: „Starea semănăturilor culturilor de toamnă, roada anului 2020. Modificări în actele normative, ce reglementează relațiile de arendă în domeniul agricol” (raportor – Vera Cernega, șeful DAAAC); „Cerințele legislative pentru obținerea autorizării sanitare de funcționare a agenților economici ce gestionează PUF” (Alina Chirtoacă, șef-adjunct, inspector sanitar de stat, Centrul de sănătate publică Orhei); „Aprovizionarea agenților economici cu material semincer” (Tatiana Bulgac, inspector superior, subdiviziunea teritorială Siguranța alimentelor Orhei/Rezina); „Producerea și exportul produselor vegetale” (Iurie Cojocari, inspector superior, subdiviziunea teritorială Siguranța alimentelor Orhei/Rezina); „Regimul juridic al muncii minorilor în Republica Moldova” (Liliana Gherman, inspector principal în cadrul Inspecției teritoriale de Muncă Orhei); „Reduceri la achitarea primei de asigurare medicală obligatorie” (Maria Radilov, director-adjunct, șeful Secției Relații cu beneficiarii, CNAM, Chișinău).

            Anatolie Badan, agricultor din satul Ignăței, ex-președinte al Comitetului executiv raional Rezina, a salutat intenția administrației raionale privind întrunirile cu agricultorii, menționând în context: „Sectorul agrar în ultimii ani a fost uitat. De toate s-au făcut în raion, numai agricultură n-am avut. Oamenii din domeniu s-au simțit neglijați – chiar și la întrunirea de azi prezența agricultorilor lasă de dorit. Vin cu o propunere către președintele raionului - măcar o dată în lună să convocați o întrunire cu agenții economici din agricultură și să le ascultați doleanțele, să vă implicați în soluționarea lor (acolo unde e posibil), unde nu – să interveniți mai sus”.   

            În continuare, agricultorii au abordat mai multe momente dificile, pe care le întâmpină la implementarea prevederilor legii ce reglementează angajarea zilierilor la muncă – aspecte ce trebuie abordate către organele ierarhic superioare pentru o eventuală revedere a respectivei legi. La rându-i, Liliana Gherman i-a îndemnat să înainteze propunerile în scris, atât la DAAAC, cât și la inspectorul de muncă.

            Tatiana Batistî, șeful direcției CTAS Rezina, a vorbit în detalii despre mai multe aspecte ce țin de relațiile dintre angajați și Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), în special despre condițiile de plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă. Dumneaei și-a anunțat disponibilitatea de a se deplasa în teritoriu pentru a discuta cu angajații din sectorul agricol la tema dată și a le oferi răspunsuri la întrebări.

            Apoi, rând pe rând, fiecare  vorbitor s-a referit la aspectul dumnealui din agenda de lucru a întrunirii, răspunzând la întrebărle parvenite de la agricultori.

Aculina POPA

 

 

Acasă

În sus