Tinerii, susținuți de administrația raionului în intențiile de viitor

         Miercuri, 15 ianuarie curent, la inițiativa Serviciului Tineret și Asistență Investițională a Cosiliului raional Rezina și cu susținerea conducerii raionului în persoana președintelui, Valeriu Ciorici, a fost desfășurat o masă rotundă privind un potențial acord de colaborare pentru atragerea investițiilor în cadrul raionul Rezina cu AO „PRO-Development”.          La întrunirea...

Flori și recunoștință pentru Mihai Eminescu

        Și iar e miez de Ghenar… Chiar dacă el nu „fulguie rar”, ca în ”Colind”-ul lui Arcadie Suceveanu, oricum, ne duce cu gândul la Mihai Eminescu – un om puternic, de o luciditate excepțională, bine ancorat în realitatea socială și, mai ales, politică a vremurilor zbuciumate în care a trăit, un ziarist de excepție, un vizionar, un reformator…         Pe 15 ianuarie...

Stimați angajați în domeniul Culturii din raionul Rezina!

       Pe 15 ianuarie țara noastră sărbătorește Ziua Culturii Naționale sub auspiciile unui moment consacrat din istoria culturii noastre: aniversarea a 170-ea de la nașterea poetului Mihai Eminescu.        Astăzi, mai mult ca oricând, în epoca globalizării, avem datoria de a pune în valoare creația marilor înaintași, a tuturor celor care au contribuit și continuă să contribuie la expresia identității...Anunț

   În conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea  funcției de director și director-adjunct în instituțiile de învățământ general, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rezina anunță concurs pentru ocuparea funcției de director în instituția de învățământ general  IP "Gimnaziul Meșeni";

   La funcția de director  poate  candida  persoana, care întrunește următoarele criterii: deține cetățenia Republicii Moldova, studii superioare universitare, vechime  în activitate didactică de cel puțin 3 ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 de ani, cunoaște limba română, este aptă din punct de vedere medical (fizic și neurologic) pentru exercitarea funcției, nu are antecedente penale, nu a fost concediată, în ultimii 5 ani, în baza art. 86, alin. (1), lit. l), m) și n) din Codul muncii.    

   Candidații pentru ocuparea funcției de director și director-adjunct în instituțiile de învățământ general prezintă comisiei de  concurs, în termen de 30 de zile din ziua publicării anunțului, următoarele acte obligatorii pentru participare la concurs:

   - cererea de participare la concurs;

   - copia actului de identitate;

   - copia/copiile actului/actelor de studii;

   - copia carnetului de muncă;

   - curriculum vitae;

   - certificatul medical, care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;

   - cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

   Informații suplimentare cei interesați pot afla, apelând la următoarele numere de telefon: (0254) 2-43-69; (0254) 2-27-48; (0254) 2-57-32.

   E-mail: invatamintrz@gmail.com; gheral62@mail.ru

Acasă

În sus