Rezultate îmbucurătoare în ajun de an nou

   Încet, de parcă așteptau să fie numărate, se perindau una câte una ultimele zile ale toamnei. Pe străzile rămase pustii hoinărea, în legea sa, vântul. Stropii reci de ploaie parcă aminteau că mâine-poimâine în văzduh se vor roti grațios primii fulgi. O nostalgie bacoviană punea stăpânire pe întreaga ființă omenească...    Deși trist, acel sfârșit de toamnă își avea farmecul lui, care,...

Veteranii razboiului din Afganistan au totalizat activitatea din 2019

         Deși, potrivit statutului, adunarea de dare de seamă și alegeri în Uniunea raională a Veteranilor războiului din Afganistan (UVRA) se desfășoară o dată la cinci ani, președintele Gheorghe Marchitan a făcut déjà o tradiție din a-i convoca pe membrii organizației anual, în luna decembrie, pentru a discuta și a reliefa problemele, dar și potențialele soluții pentru cele mai dificile aspecte. Astfel, pe 5 decembrie curent,...

Tinerii, interesați de voluntariat

    Recent, pe 07 decembrie curent, Consiliul raional al Tinerilor din Rezina, în parteneriat cu primăria Ignăței, au organizat și desfășurat, în incinta Căminului de cultură Ignăței, o Cafenea publică. Evenimentul s-a produs cu prezența voluntarilor de la Consiliul raional al Tinerilor din Rezina și elevi ai Liceului teoretic "Ioan Sârbu" din Ignăței, dar și elevi din satul vecin Meșeni.     Scopul Cafenelei publice a fost de a...Seminar la Rezina: „Evaluarea condițiilor de muncă și stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile”

         În șirul activităților, desfășurate pe parcursul anului curent de către activul sindical din raionul Rezina, se înscrie armonios și seminarul din 27 noiembrie cu tematica „Evaluarea condițiilor de muncă și stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile”.

         La seminar au participat 65 de persoane - sindicaliști, președinți ai sindicatelor de ramură, președinți ai sindicatelor de bază, activiști sindicali din toate ramurile, responsabili pentru securitate si sănătate în muncă de la diferite întreprinderi, dar și jurnaliști din mass-media locală.

         În debutul activității, reprezentantul CNSM în teritoriu, Vera Platon, a salutat participanții și oaspeții, formulând și obectivele seminarului. Formatorii de la CNSM Vasile Siloci și Vladimir Gorban au informat participanții despre  aplicarea noii abordări în materie de securitate în muncă privind eliminarea factorilor de risc; fișa expres de atestare a locului de muncă pentru acordarea sporului de salariu pentru condiții nocive; evaluarea factorilor de risc la locul de muncă. La fel, s-a vorbit detaliat despre Regulamentul sanitar privind modul de cercetare și stabilire a diagnosticului de boală sau intoxicație profesională, supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc; despre acordarea primului ajutor în caz de accidentare la muncă.

         Formatorii au accentuat că sănătatea și securitatea în muncă reprezintă totalitatea de acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția securității și sănătății lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și de accidente la  locul  de muncă prin  informarea, consultarea, instruirea și protejarea angajaților.

         Dl Siloci a vorbit despre etapele de atestare a locurilor de muncă, enumerând treptele procesului pentru ca acesta să se încadreze în prevederile legislației Republicii Moldova. Pentru efectuarea evaluării factorilor de risc la locul de  muncă, prin ordin, angajatorul reglementează acțiunile, ținând cont de întreaga activitate a întreprinderii.

         În cadrul seminarului, participanții le-au adresat fomatorilor mai multe  întrebări referitoare la temă, primind răspunsuri și explicații calificate. Evaluând seminarul, rezinenii au menționat că, pentru consolidarea cunoștințelor căpătate pe 27 noiembrie și aplicarea lor cu succes în practică este necesară continuitatea, solicitând ajutor metodic în scopul perfectării corecte a documentației respective în cadrul entităților economice.

Aculina POPA

 

 

 

Acasă

În sus