Posibilități de export în Federația Rusă

         Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova informează agenţii economici și producătorii agricoli despre posibilitatea exportării producţiei pomilegumicole autohtone către Federaţia Rusă, precum și a solicitării vămuirii produselor la orice post vamal rusesc, autorizat pentru vămuirea mărfurilor.          Decizia privind anularea limitărilor cu privire la perfectarea vamală a...

6 microbuze școlare, donate de Guvernul român, au ajuns în raionul Rezina

       Pe  21 iulie curent, în Piața Marii Adunări Naționale, am asistat la un eveniment foarte important și binevenit atât pentru întreaga țară, cât și pentru raionul Rezina - înmânarea cheilor de la cele 96 de microbuze școlare, donate de către Guvernul României. În acest context, menționăm cu bucurile că raionul Rezina este printre raioanele beneficiare – ne-au fost repartizate 6 microbuze din cele 8 solicitat...

Antreprenorii, invitați să participe la Concursul Naţional „IMM - Model de Responsabilitate Socială”

         Consiliul raional Rezina informează că Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova se pot înscrie, începând din 1 iulie 2017, la Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială”, ediţia a VIII-a. Concursul a fost inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) pentru antreprenorii care, pe parcursul anului 2016, s-au implicat...Android Client

lorem

Acum disponibil și pe Android

descarcă aplicația

DISPOZIŢIE nr. 52 din 10.04.2017, orașul Rezina

”Cu privire la convocarea ședinţei extraordinare a Consiliului raional”

         În baza art. 45, alin. (3), art. 53, pct. 1, lit. f) ale Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 24, alin. (3) al Legii Republicii Moldova privind Statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, preşedintele raionului Rezina

         DISPUNE:
         1.
Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional pentru data de 14 aprilie 2017, ordinea de zi se anexează.

       2. Locul desfăşurării – sala de şedinţe a Consiliului raional Rezina, str. 27 August 1, or. Rezina.

         3.  Ora desfăşurării – ora 10.00.

         4. Responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii se numeşte secretarul Consiliului raional Rezina dl Vasile Gobjilă.

 

Preşedintele raionului Rezina, Eleonora GRAUR

 

 

 

 

Anexă la dispoziția

nr. 52 din 10 aprilie 2017

 

 

Ordinea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din 14 aprilie 2017, ora 10.00

         1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016.

         RAPORTOR: Angela Cuzuioc, șeful Direcției Finanțe.

         2. Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2017.

         RAPORTOR: Angela Cuzuioc, șeful Direcției Finanțe.

         3. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017.

         RAPORTOR: Angela Cuzuioc, șeful Direcției Finanțe.

         4. Cu privire la acordarea împrumutului.

         RAPORTOR: Angela Cuzuioc, șeful Direcției Finanțe.

         5. Cu privire la trecerea la rebut a publicațiilor uzate fizic și moral din bibliotecile școlare.

RAPORTOR: Lilia Lazari, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport.

 

Președintele raionului Rezina, Eleonora GRAUR

 

În atenția consilierilor raionali!

Vedeți aici Anexa nr. 4 la Decizia nr. 3/1 din 14.04.2017 (proiect)

 

  

 

 

Acasă

În sus