În atenţia locuitorilor raionului Rezina!

      În legătură cu condiţiile hidrometeorologice din ţară şi din raionul Rezina, Inspectoratul de Poliţie Rezina a mobilizat la maxim efectivul pentru a acorda ajutor cetățenilor și a-i ajuta să depășească situațiile de risc. Astfel, 31 de angajaţi se află în localităţile rurale ale raionului, monitorizând situația în comun cu edilii locali, angajaţii Secției Situații Exscepționale şi ai Reprezentanței Rezina a SA...

Mult stimați bibliotecari din raion!

   Cu ocazia sărbătorii profesionale, vă exprim profundă stimă și recunoștință, căci le meritați din plin. Munca dumneavoastră titanică întru prosperarea societății de azi și de mâine merită lauri și un trai pe potriva eforturilor intelectuale depuse zi de zi. Vă doresc multă sănătate, căci aveți în permanență nevoie de ea, multă răbdare, căci greutățile din calea activității dumneavoastră pot fi învinse doar prin calm olimpian, multă fericire, căci un bibliotec...

Felicitări lucrătorilor din gospodăria de locuințe și deservire comunală!

   Sărbătoarea profesională a lucrătorilor din gospodăria de locuințe și deservire comunală este un bun prilej pentru a ne orienta privirea și atenția către munca zi de zi a persoanelor, care asigură buna funcționare a sistemului edilitar-gospodăresc, efectuează lucrări de amenajare și salubrizare pentru toți locuitorii din orașul Rezina și satele raionului. Atâta timp cât serviciile respective funcționează în regim normal, noi, cetățenii, de...Android Client

lorem

Acum disponibil și pe Android

descarcă aplicația

DISPOZIŢIE nr. 52 din 10.04.2017, orașul Rezina

”Cu privire la convocarea ședinţei extraordinare a Consiliului raional”

         În baza art. 45, alin. (3), art. 53, pct. 1, lit. f) ale Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 24, alin. (3) al Legii Republicii Moldova privind Statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, preşedintele raionului Rezina

         DISPUNE:
         1.
Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional pentru data de 14 aprilie 2017, ordinea de zi se anexează.

       2. Locul desfăşurării – sala de şedinţe a Consiliului raional Rezina, str. 27 August 1, or. Rezina.

         3.  Ora desfăşurării – ora 10.00.

         4. Responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii se numeşte secretarul Consiliului raional Rezina dl Vasile Gobjilă.

 

Preşedintele raionului Rezina, Eleonora GRAUR

 

 

 

 

Anexă la dispoziția

nr. 52 din 10 aprilie 2017

 

 

Ordinea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din 14 aprilie 2017, ora 10.00

         1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016.

         RAPORTOR: Angela Cuzuioc, șeful Direcției Finanțe.

         2. Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2017.

         RAPORTOR: Angela Cuzuioc, șeful Direcției Finanțe.

         3. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017.

         RAPORTOR: Angela Cuzuioc, șeful Direcției Finanțe.

         4. Cu privire la acordarea împrumutului.

         RAPORTOR: Angela Cuzuioc, șeful Direcției Finanțe.

         5. Cu privire la trecerea la rebut a publicațiilor uzate fizic și moral din bibliotecile școlare.

RAPORTOR: Lilia Lazari, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport.

 

Președintele raionului Rezina, Eleonora GRAUR

 

În atenția consilierilor raionali!

Vedeți aici Anexa nr. 4 la Decizia nr. 3/1 din 14.04.2017 (proiect)

 

  

 

 

Acasă

În sus